Adres

Cumhuriyet Mah. Kadınana Cad. No: 140, Merkez/Afyonkarahisar

Telefon

+90 272 214 73 81

Faks

+90 272 214 73 81

E-MAIL

info@desekabilisim.com